Vragen? Neem contact met ons op!

websitevertalingen


Het internet heeft de manier veranderd waarop bedrijven met mensen en klanten overal ter wereld communiceren. Vandaag meer dan ooit te voren streven bedrijven van allerlei grootte ernaar hun reikwijdte uit te breiden en een wereldwijd publiek te bereiken. Uw website is vaak het eerste contactpunt tussen uw bedrijf en uw potentiële buitenlandse klanten U heeft meer kans hun aandacht te trekken met een professioneel vertaalde, duidelijke en grammaticaal correcte website in hun eigen taal, vol lokale of culturele verwijzingen.

Wij schakelen enkel gekwalificeerde, professionele vertalers, proeflezers en linguïsten in die in hun moedertaal werken, die over ervaring beschikken in het eigenlijke onderwerp van de tekst en die een grondig begrip hebben van de industriesector. Dankzij de combinatie en onderlinge samenwerking van deze getalenteerde professionals kan worden gegarandeerd dat de vertaling grammaticaal correct is, dat de inhoud juist werd vertaald en dat de tekst geschikt is voor het beoogde doel.

vierfasenproces

Onze websitevertalingen zijn onderworpen aan strenge controles doorheen het hele vertaalproces, vooral wanneer er meerdere talen bij betrokken zijn.

tijdige leveringen


In de loop van het laatste decennium hebben we weldoordachte initiatieven, beleidslijnen en procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat we onze websitevertalingen op tijd kunnen leveren, elke keer weer.

Specialiteiten

project- management


Als aangewezen projectbegeleiders zorgen zij voor een continue communicatie tussen alle partijen, inclusief u, de klant. Deze nauwe samenwerking garandeert dat uw website zal overkomen alsof deze in de doeltaal werd opgesteld; alsof deze speciaal voor uw doelgroep werd gecreëerd.