Vragen? Neem contact met ons op!

Proefleesopdrachten


Onze deskundige proeflezers beoordelen de consistentie in taalgebruik en corrigeren grammaticale en spellingsfouten in uw document. Hoewel het hun taak is de juistheid van een tekst, animatie of lay-out beoordelen, kunnen zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eigenlijke inhoud ervan. Dit laatste valt namelijk onder de noemer „copy-editing”, een dienst die we ook graag voor u uitvoeren. Drukproeven of websiteontwerpen zijn meestal de laatste kans die men heeft om de volledige inhoud – woorden, voetnoten, afbeeldingen, grafieken, tabellen, links, enz. die in het werk omvat zijn – te zien vooraleer het werk gepubliceerd wordt.

We werken ook voor proefleesprojecten enkel met gekwalificeerde, professionele proeflezers, reviewers en linguïsten die in hun moedertaal werken en die een grondig begrip hebben van het eigenlijke onderwerp en de respectievelijke industriesector. De combinatie en onderlinge samenwerking van deze getalenteerde professionals verzekert dat de uiteindelijke tekst grammaticaal correct is, dat de inhoud en lay-out die van de brontekst weergeven en dat de tekst geschikt is voor het beoogde doel.

vierfasenproces

Het uitvoeren van correctie- of proefleesopdrachten binnen een beperkte tijdspanne kan een zeer complex proces zijn, vooral wanneer er meerdere talen, tijdzones, culturen en onderwerpen mee gemoeid zijn.

tijdige leveringen


In de loop van het laatste decennium hebben we weldoordachte initiatieven, beleidslijnen en procedures geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat we onze diensten op tijd kunnen leveren, elke keer weer.

Specialiteiten

project- management


Als aangewezen projectbegeleiders zorgen zij in de loop van het behandelingsproces voor een continue communicatie tussen alle betrokken partijen, inclusief u, de klant.