Vragen? Neem contact met ons op!

Medische vertalingen


Medische vertalingen vereisen niet enkel een oog voor detail en een grondige kennis van de zorgsector en medische terminologie, maar ook het respect voor de persoonlijke levenssfeer van individuen en de naleving van alle andere eventueel van toepassing zijnde reglementeringen. Medische vertalingen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.

We werken ook voor medische projecten enkel met gekwalificeerde, professionele vertalers, proeflezers en linguïsten die een grondig begrip hebben van het eigenlijke tekstonderwerp en die over ervaring beschikken in de respectievelijke medische of zorgsector. De combinatie en onderlinge samenwerking van deze getalenteerde professionals garandeert dat de vertaling grammaticaal correct is, dat de inhoud juist werd vertaald en dat de vertaling geschikt is voor het beoogde doel.

vierfasenproces

Onze vertalingen voor de medische en zorgsector zijn onderworpen aan strenge controles doorheen het hele vertaalproces, vooral wanneer er meerdere talen aan te pas komen.

tijdige leveringen


In de loop van het laatste decennium hebben we weldoordachte initiatieven, beleidslijnen en procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat we onze medische vertalingen op tijd kunnen leveren, elke keer weer.