Vragen? Neem contact met ons op!

Transcriptieservice


Bij transcriptie bekijken en/of beluisteren linguïsten beeld- en/of geluidsopnamen om de inhoud ervan op accurate wijze in geschreven vorm weer te geven. Afhankelijk van de inhoud en het doel waarvoor deze zal worden gebruikt, zijn verschillende soorten transcriptie vereist. Soms moet de inhoud 100% exact worden weergegeven, inclusief fouten of onduidelijkheden, zoals bijvoorbeeld voor politie, rechtbanken of financiële instellingen. In andere gevallen kan worden gevraagd om grammaticale fouten te verbeteren of zinnen te parafraseren, zoals bijvoorbeeld bij materiaal gebruikt voor media-, onderwijs- of amusementsdoeleinden.

Wij schakelen enkel gekwalificeerde, professionele linguïsten, vertalers, proeflezers en reviewers in die over de nodige ervaring beschikken en die een grondig begrip hebben van de respectievelijke industriesector. De combinatie en samenwerking van deze getalenteerde linguïsten garandeert dat de getranscribeerde inhoud volledig en accuraat is en geschikt voor het beoogde gebruik.

vierfasenproces

Onze transcriptieprojecten zijn in de loop van hun verwerking onderworpen aan strenge controles, vooral als er sprake is van een navolgend vertaalproces in één of meerdere talen.

tijdige leveringen


In de loop van het laatste decennium hebben we weldoordachte initiatieven, beleidslijnen en procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat we onze transcriptieservice op tijd kunnen leveren, elke keer weer.

Specialiteiten

project- management


Als aangewezen projectbegeleiders zorgen zij voor een continue communicatie tussen alle partijen, inclusief u, de klant, en garanderen zij het vlotte verloop van uw transcriptieproject.