Onze vertalers

Waardering voor de vertalers waarmee we samenwerken

Onze vertalers vormen de fundering van ons bedrijf. Zij zijn dan ook meer dan professionele freelancers voor ons; we beschouwen hen als waardevolle leden van ons team en hebben met velen onder hen een langdurige en productieve relatie opgebouwd.

Kwalificaties en ervaring zijn van primordiaal belang

Omdat iemand twee talen spreekt, wil dat niet zeggen dat hij een professionele vertaler is, net zo min als het feit dat iemand die twee voeten heeft automatisch als professionele voetballer kan worden geclassificeerd. Daarom gaan wij zorgvuldig te werk bij het rekruteren van onze inheemse vertalers, proeflezers en reviewers, zodat wij onze klanten steeds een ideale combinatie van taalkundige kwalificaties, vakkundigheid, ervaring en kennis kunnen aanbieden. Dit garandeert dat wij in staat zijn om in de tekst bepaalde nuances of taaleigen karakteristieken aan te brengen in overeenstemming met het onderwerp of de toon van uw brontekst en om zelfs de meest ingewikkelde meertalige vertaal- of lokalisatieprojecten tot volle tevredenheid van onze klanten te voltooien.

Teamwerk en discipline voor maximaal effect

Wanneer in de loop van een vertaalproject blijkt, dat het door de klant beoogde resultaat de mogelijkheden van een individuele vertaler overschrijdt, zal de aangewezen projectmanager automatisch een vertaalteam samenstellen dat in onderling overleg en met wederzijds vertrouwen naar de voltooiing van het gemeenschappelijk doel streeft. Deze werkwijze maakt het mogelijk om zowel kleine als grote projecten binnen korte levertermijnen te voltooien, waarbij steeds de hoogste kwaliteitsnormen worden nagestreefd.