Vragen? Neem contact met ons op!

Octrooivertalingen


Wat octrooivertalingen betreft, beseffen wij maar al te goed hoe belangrijk nauwkeurigheid en kennis van het respectievelijke vakdomein zijn.

We werken dan ook enkel met gekwalificeerde, professionele vertalers, proeflezers en linguïsten die een grondig begrip hebben van het eigenlijke tekstonderwerp en die over ervaring beschikken in de respectievelijke industriesector. De combinatie en onderlinge samenwerking van deze getalenteerde professionals garandeert dat het octrooi correct wordt vertaald en dat de vertaling geschikt is voor het beoogde doel.

vierfasenproces

Octrooien of patenten behoren tot de meest complexe en belangrijke technische en wettelijke documenten. De vertaling van octrooien vereist een specifieke vakkennis.

tijdige leveringen


In de loop van het laatste decennium hebben we weldoordachte initiatieven, beleidslijnen en procedures geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat we onze octrooivertalingen op tijd kunnen leveren, elke keer weer.