Vragen? Neem contact met ons op!

De vertaling van privé-documenten


Wij begrijpen dat uw persoonlijke documenten zoals brieven, medische dossiers of getuigschriften van het grootste belang voor u zijn. Particulieren krijgen bij ons dan ook dezelfde eersteklas service als bedrijven of publieke instellingen. Nauwlettendheid en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn de fundamentele componenten waarop wij onze reputatie in dit domein hebben gebouwd.

Wij schakelen enkel gekwalificeerde, professionele vertalers, proeflezers en linguïsten in die over ervaring beschikken in het eigenlijke onderwerp van de tekst en die een grondig begrip hebben van uw verwachtingen en vereisten. De combinatie en onderlinge samenwerking van deze getalenteerde professionals zorgt ervoor dat de vertaling grammaticaal correct is, dat de inhoud juist werd vertaald en dat de tekst geschikt is voor het beoogde doel - of het nu om persoonlijke correspondentie of overheidsformulieren gaat.

vierfasenproces

De door ons geleverde vertalingen van privé-documenten zijn van uitstekende kwaliteit en zijn onderworpen aan strenge controles doorheen het volledige vertaalproces, vooral wanneer er meerdere talen bij betrokken zijn.

tijdige leveringen


In de loop van het laatste decennium hebben we weldoordachte initiatieven, beleidslijnen en procedures geïntroduceerd om de vertalingen van uw persoonlijke documenten op tijd te kunnen leveren, elke keer weer.